Hvem vil købe Lady Erskin?!Af Simon Griis

Denne hændelse fandt sted for ca. 150 år siden. Den engelske vækkelsesprædikant Rowland Hill stod en dag ved en landevej og talte om Guds kærlighed til alle syndere, om Guds fred og om himmelens hjem.

Lady Erskin til salg
Midt under prædikenen forsøgte en flot vogn at trænge igennem den lyttende folkeskare.

I vognen sad lady Anna Erskin, som var kendt for sin rigdom og sit liv i luksus. Hun var kendt ved hvert et bal og hver en koncert der blev afholdt, men hun bekymrede sig ikke for sin sjæl. Nu var hun på vej til et bal hos det engelske kongepar. Hun var sent ude og den uventede forhindring gjorde hende utålmodig.

Rowland Hills skarpe blik genkendte hende straks og øjeblikkelig kom der en tanke til ham; her har du en god anledning til at vinde en sjæl for Gud. Han afbrød pludselig sin tale, rakte armen ud og råbte med kraftig røst: "Se, der kommer lady Erskin. Hør, lad os sælge hende til den højestbydende!"Hendes overraskelse var ubeskrivelig, men inden hun nåede at sunde sig, råbte prædikanten ud over forsamlingen: "Hvem vil købe lady Erskins sjæl?" Efter dette spørgsmål gjorde han et kort ophold og så fortsatte han: " Jeg ser adskillige spekulanter, som er ivrige efter at byde på hende."

Verden byder
"Her har vi først verden. Nå, verden, hvad giver du for lady Erskin?”
”Jeg giver al den pragt og herlighed, som står til min rådighed: Ære, anseelse og magt, et godt liv og glade dage."
"Ikke noget andet? Ingen udødelighed og salighed?"
"Det har jeg ikke selv."
"Da byder du for lidt. Verden, du får hende ikke, for hvad gavner det ladyen, om hun vinder hele verden, men dog tager skade på sin sjæl"

Satan byder
"Nå Satan, hvad giver du for hende?”
”Jeg giver øjnenes lyst, kødets lyst og storhed. Hos mig får hun lov til at gøre som hun vil, tilfredsstille alle sine lyster og tømme glædens bæger helt til bunds."
"Og hvad vil du have til gengæld, Satan?"
"Hendes sjæl, for at hun engang kan komme helt i min magt."
"Prisen er for høj. Du får hende ikke, Satan, for du er en morder fra begyndelsen og en løgner. Ja, løgnens fader."

Smerternes mand byder
"Men du, smerternes mand, som er så ukendt for ladyen, hvad vil du give for hendes sjæl?"
"Jeg har allerede givet mit eget liv for hende. Jeg har udgydt mit hjerteblod for hende, da jeg på korset betalte for hele verdens syndeskyld. Jeg vil give hende den glæde og fred, som verden ikke kan give. Jeg vil klæde hende i retfærdigheds dragt, det fine linned, og smykke hende med troens guld. Jeg vil bære hende som signetring, og ingen skal rive hende ud af min hånd. Og når hun engang i tro har fuldendt sit livsløb, så skal jeg tage hende til mig i min herlighed, for der hvor jeg er, der skal også mine tjenere være."

"Og hvad ønsker du for alle dine herlige gaver?"
"Hendes synder, hendes dårlige samvittighed, alt, som tynger hende, det ønsker jeg."
"Du skal få hende Herre Jesus. Din er hun og din skal hun være, ja din for tid og evighed."

Rowland Hill vendte sig nu mod lady Erskin og spurgte:
"Lady Erskin, er du tilfreds med dette?"
"Ja", svarede lady Erskin, idet hun tog juvelringen af sin hånd og diamantdiademet fra sin pande.
"Du skal eje mig Herre, for du har købt mig med en pris, som jeg ikke forstår. Jeg vil høre dig til for tid og evighed."

Har du givet dit liv?
"Amen", sagde den ædle prædikant, mens folkeskaren bevæget så til. Lady Erskin holdt sit ord. Fra denne stund levede hun ikke længere for sig selv, verden eller Satan. For alle syge, fattige og elendige blev hun en mor. Ingen var så ivrige som hun efter at tjene Jesus. Og hele sit liv priste hun Gud, som førte hende til denne underlige auktion, hvor hun blev solgt til den højestbydende.

Har du, kære læser, også givet dit liv til ham, som har købt dig ved sit blod? Har du givet dit liv til at tjene Jesus? Han er det værd!!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.