Vidste du, at ..?… Danmarks første fotografi var en kamp mod dæmoner?

Danmarks ældste fotografi og det ældst kendte portrætfoto i hele Norden er fra 1840 og viser Bertel Thorvaldsen, den kendte dansk-islandske skulptør.

Thorvaldsen har lavet mange kendte skulpturer i nyklassicistisk stil. Den mest kendte er nok Thorvaldsens Kristusfigur, der har den egenskab, at du må helt hen til den og på knæ, for at kunne få øjenkontakt med Kristus.

Mens H C Andersen var begejstret for at blive fotograferet, og var tidens mest fotograferede dansker, forholdt det sig helt anderledes for Bertel Thorvaldsen. Han var yderst skeptisk over for den nye teknik, og da han lod sig overtale til at blive fotograferet, tog han sine forholdsregler.

Læg mærke til Thorvaldsens ene hånd. Han danner et gammelt kendt håndtegn med pegefinger og lillefinger strittende ligeud og nedad. Det er en forsvarshandling mod dæmonisk angreb, mod det onde øje, sendt af Satan selv.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vidste du, at ... 
Jesus havde en helt anden position til Johannes, end Johannes havde forestillet sig.

Da Jesus nu så sin moder og den discipel, han elskede, stå ved hendes side, siger han til sin moder: »Kvinde! se, det er din søn.«Derpå siger han til disciplen: »Se, det er din moder.« Og fra den time tog disciplen hende hjem til sit. Joh 19,26-27

Tænk over, at ikke lang tid før dette stillede Johannes og hans bror Jakob sig frem for Jesus med et krav. ”Vi vil gerne, at du skal gøre for os, hvad vi nu beder om!”

De ønskede at være de to, som stod Jesus nærmest ved hans side, med den position og den autoritet, det ville indebære, når Jesus blev konge for sit mægtige rige.
 
Nu hang Jesus på korset, afklædt al kongeværdighed og i færd med at dø, og Johannes fik ikke pladsen ved kongens side, som han havde håbet på. Hvad var det, vi lige læste i skriftstedet?: ” Da Jesus nu så sin moder og den discipel, han elskede, stå ved hendes side”   

Johannes stod ikke ved kongens side i det messianske rige, han stod ved en kvindes side, en enke i dyb sorg over at miste sin førstefødte søn, og han kom ikke til at forlade denne plads, så længe hun levede. Hendes velfærd blev hans kald og tjeneste.

Da Jesus nu så, at Johannes stod ved Marias side, sagde han fra korset: »Se, det er din moder.« og med dette gav han nu Johannes et bud, om at stå ved kvindens side og drage omsorg for hende.

Hvad er dit ønske i Guds rige? Hvilke ambitioner har du? Jeg tror ikke vores position er så meget anderledes end det, Johannes oplevede. Kristi ord går ud til hver enkelt af os, og hans bud lyder: ”Stil jer på de svages side! Tag jer af de fattige, de sultne, de syge, kom de nødlidende til hjælp og vis de ensomme kærlighed!”

Stil dig på den svages side, og du vil opleve, at dette sted er det tætteste, du kommer på at stå ved kongens højre hånd.     

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.