Har du hilst en baptist med et helligt kys og sagt tak?


I anledning af den danske Baptistkirkes 175 års jubilæum


Af Simon Griis
Hvor længe er det siden, du sidst har hilst en baptist med et helligt kys og sagt tak? Eller bare krammet en baptist og blevet ved med at holde om ham og mens du gentog ordene ”Tak!” ”Mange tak, baptist!” ”Mange tak!”?

Er det længe siden? Så vil jeg foreslå dig, at du drager ud i vort ganske land på jagt efter en baptist, du kan give et ordentligt bjørneknus! Baptisterne udgør vel kun omkring en promille af  den danske befolkning, og derfor kan det være svært sådan lige at finde en baptist i nærmiljøet. Statistisk set skal du give et knus til omkring 900 danskere, inden du rammer en baptist, så det er bare med at komme i gang.

Vore danske baptistvenner fylder 175 år i år, og der er en helt speciel grund til, at du og jeg som frikirkefolk skylder dem en tak.

Har du tænkt over, hvor privilegerede vi som frikirkefolk egentlig er i vor tid i vort land? At vi frit kan samles om vores tro uden forfølgelse, at vi frit kan afholde vore gudstjenester uden repressalier, at vi frit kan tale vort evangelium uden straf? Alt dette uden risiko for at blive sat i fængsel på vand og brød, og uden risiko for udpantning og ruinering.


Og ikke mindst, har du tænkt over den store gave det er, at vi frit kan praktisere vores barnevelsignelse og vores baptistiske dåb, uden fare for, at en betjent fra statspolitiet og en præst fra den danske lutherske folkekirke banker på vores dør og med vold bortfører vores børn til den lokale kirke for at tvangsdøbe dem på kirkens og statens befaling, mod vor vilje? 

Vi er privilegerede og vi er velsignede, og en stor del af vor taknemmelighed skal komme baptisterne til gode i år, hvor de bliver så gamle. Det var nemlig dem, der for 175 år siden tog slæbet, pryglene og fængselsstraffene for den frihed, vi kan nyde i dag. Derfor skal de have denne hyldest, og derfor skal vi fejre dem i dag i det Herrens år 2014.

Vidste du dette? Lad os ikke være historieløse, men finde vores identitet som frikirkefolk også i den tid, der var før os, og i de troshelte, der har banet vejen for os. Lad os ikke ringeagte vor baptistiske dåb, den er købt med disse menneskers tårer, afsavn og strabadser. Lad os ikke træde martyrernes blod under fode, som vi gør hver gang vi vrisser af vor dåb og regner den for ligegyldig, eller af mindre betydning.

Den lutherske kirke blev indført i Danmark i 1536 efter århundreder med pavekirken. Egentlig kunne de levedygtige og spirende baptistiske strømninger allerede på dette tidspunkt have gjort sig gældende i Danmark, men der skulle gå mere end 300 år, inden vi begynder at se de baptistiske vækkelsesstrømninger i vort land. Det er der ikke noget mystisk i. Undertrykkelsen af enhver baptistisk tendens var hård og forfølgelsen af en bekendende baptist ubarmhjertig.

Det var først med den såkaldte ”gudelige vækkelse” som løb over hele landet i starten af 1800 tallet, at der begynder at opstå baptistiske fællesskaber. Da den første egentlige baptistmenighed etableres i København i 1839, gøres de baptistiske dåbshandlinger med det samme ulovlige. Baptisternes ledere forfølges systematisk og sættes i fængsel på vand og brød. Betjente fra statspolitiet møder sammen med lutherske præster op og banker på i de små baptistiske hjem, hvor de med magt fjerner børnene, og bringer dem hen i den nærmeste lutherske kirke, hvor de tvangsdøbes.

Midt i denne tumult står Peter Christian Mønster, født i Randers, uddannet gravør, bosat i København og en brændende kristen efter et møde med Kristus i 1830. Han var en af dem, man dengang kaldte ”vakte” og sad under N. F. S. Grundtvigs prædikestol i flere år. Sammen med Grundtvig og andre kæmpede han mod kongens enevælde, og specielt ”enevældens konge-kirke” som havde monopol på den kristne tro, og var den eneste ved lov tilladte kirke at tilhøre.

Tænk på, at dette var 10 år før Grundloven af 1849, der skulle give trosfrihed. 10 år før det blev lovligt, grundlagdes den første baptistmenighed, og Mønster blev ikke blot menighedens præst, men også baptisternes leder på landsplan.

Fra dag ét blev Mønster forfulgt af de civile og de kirkelige myndigheder, der i et samlet angreb søgte at aflive bevægelsen allerede ved fødslen. Mønster blev arresteret og dømt til fængsel på vand og brød efter loven om ”Separatisme, anabaptisme og andre vildfarelser”. I årene 1840 til 45 blev Mønster arresteret 5 gange og sad i fængslet i alt i to år – kun fordi han nægtede at holde op med at døbe sine brødre og søstre.

Fængslet knækkede ikke Mønster, men der fandtes andre midler, og bødeforlæg, udpantning og fængselsstraffe sendte ham til sidst i økonomisk ruin og armod.

I tiden mens Mønster sad i fængsel skrev han tre breve til kongen, hvori han forsvarede den baptistiske tro og baptisternes ret til trosfrihed. Mønster forfattede også skriftet ”Andragende om fuld religionsfrihed for Danmark”, og blev dermed den første dansker, som agiterede for fuld religionsfrihed.

Han indleverede sin anmodning om religionsfrihed til stænderforsamlingen i Roskilde, men her forsvandt skriftet og nåede aldrig frem. Det viste sig, at baptisternes argeste fjende i Danmark, Sjællands biskop for den danske Lutherske kirke opsnappede skriftet og sørgede for, at det aldrig nåede frem til hverken råd eller konge.

Grundtvigs taler om religionsfrihed, den liberale presses dækning af sagen og pres fra baptistiske kredse i England og Amerika fik til sidst den danske konge til at give efter. Han tilbød baptisterne en tilværelse i fristaden Fredericia. Betingelserne var få: Mønster måtte acceptere, at baptisternes børn stadig skulle tvangsdøbes og at al mission var ulovlig. Mønster nægtede, og forfølgelserne tog til.

Som om den ydre modstand ikke var nok, startede der også en indre konflikt. Mønster og mange af hans trosfæller havde deres ophav i den lutherske folkevækkelse og Grundtvigs forkyndelse. Calvinistiske baptister fra Hamburg ønskede indflydelse i den danske baptistmenighed, og deres fæller i Danmark arbejdede på at isolere Mønster fra hans egen menighed og hele den baptistiske bevægelse.

Mønster på sin side ønskede ikke at have noget med calvinisterne at gøre, og anså calvinismen for at være ”bogstavtrældommens uevangeliske ånd”. Dette fik han betalt tilbage, da han sad i fængsel i 1845, og de hamburgske calvinisters frænder i hans menighed fik held til at ændre magtbalancen i menigheden.

Fra 1853 sad Mønster tilbage i sit lille værksted og levede af sit gravørarbejde. Et slagtilfælde invaliderede ham, og satte ham helt ud af spillet frem til hans død i 1870. Mønster døde som medlem af den lutherske kirke, den kirke, der havde forfulgt ham, fængslet ham, og udpantet og ruineret ham forladt af alle sine baptistiske venner og trosfæller.

100 år efter vedtog baptistforbundet, at Mønster var blevet uretfærdigt behandlet og gav ham fuld oprejsning.

Så når du nu i dag går ud og finder en baptist, du kan give et ordentligt knus, så give ham et ekstra klem til Peter Christian Mønster, født 1797, uddannet gravør, og religionsfrihedens forkæmper.


Læs mere:
www.danishmuseum.org/danish-baptists.cfm?LanguageID=0eab033a-7af9-4da8-a55e-2503b544b8ec

www.bornholmsmuseum.dk/udforsk/bornholms-historie/nordbornholms-graniteventyr/arbejdsliv/sociale-livfritid.aspx

www.karmelkirken.dk/kirkenIngen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.