18 Bønneråb og Herrens svar

Dansk oversættelse ved Michael Dalsti
.
Et
Hør mig, Herre, og vær mig nådig, Herre, kom mig til hjælp! (Salme 30:11)
...for jeg er Herren din Gud, der griber din højre hånd og siger til dig:
Frygt ikke, jeg hjælper dig. (Esajas 41:13)
.
To
Vær mig nådig, Herre, for jeg er i nød. (Salme 31:10a)
Råb til mig på nødens dag, så vil jeg udfri dig, og du skal ære mig.
(Salme 50:15)

Tre
Vask mig fuldstændig ren for skyld, rens mig for synd! (Salme 51:4)
Jesus rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde: "Jeg vil, bliv ren!"
(Matthæus 8:3a)
.
Fire
Herre, sæt vagt ved min mund, vogt mine læbers dør! (Salme 141:3)
"...jeg vil være med din mund og fortælle dig, hvad du skal sige."
(2. Mosebog 4:12b)
.
Fem
Men tolderen stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen,
men slog sig for brystet og sagde: Gud, vær mig synder nådig!
(Lukas 18:13)
For Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere, og af dem er jeg
den største. (1. Timotheus 1:15)
.
Seks
"Herre, frels mig!" (Matthæus 14:30b)
For jeg er Herren din Gud, Israels Hellige er din frelser. (Esajas 43:3a)
.
Syv
Fangevogteren forlangte at få fakler, og han løb ind og faldt skælvende på
knæ for Paulus og Silas. Så førte han dem udenfor og spurgte dem: ”I gode
herrer, hvad skal jeg gøre for at blive frelst?”
(Apostlenes Gerninger 16:29-30)
De svarede: "Tro på Herren Jesus, så skal du og dit hus blive frelst."
(Apostlenes Gerninger 16:31)
.
Otte
Gid jeg vidste, hvordan jeg skal finde ham og nå frem til hans bolig.
(Job 23:3)
Søger I mig, skal I finde mig. Når I søger mig af hele jeres hjerte...
(Jeremias 29:13)
.
Ni
Nej, jeg er for ringe, hvad skal jeg svare dig? Jeg lægger hånden på
munden. (Job 40:4)
Er jeres synder som skarlagen, kan de blive hvide som sne
(Esajas 1:18)
.
Ti
Skab et rent hjerte i mig, Gud, giv mig på ny en fast ånd! (Salme 51:12)
...jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. (Ezekiel 36:26)
.
Elleve
Mine suk udmatter mig, hver nat væder gråden mit leje, min seng er våd af
mine tårer. (Salme 6:7)
Kast din byrde på Herren, så vil han sørge for dig. I al evighed lader
han ikke den retfærdige vakle. (Salme 55:23)
.
Tolv
Da råbte han: "Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig!" (Lukas 18:38)
...i evig troskab viser jeg dig barmhjertighed, siger Herren, der
løskøber dig. (Esajas 54:8)
.
Tretten
...skjul ikke dit ansigt for mig; vis ikke din tjener bort i vrede, thi du er min
hjælp. Forkast mig ikke, svigt mig ikke, min frelses Gud! (Salme 27:9)
For Gud har selv sagt: "Jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke."
(Hebræerne 13:5b)
.
Fjorten
Og hvem duer til det? (2. Korinther 2:16)
...men han svarede: ”Min nåde er dig nok, for min magt udøves i
magtesløshed.” Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for
at Kristi magt kan være over mig. (2. Korinther 12:9)
.
Femten
Som hjorten skriger ved det udtørrede vandløb, sådan skriger min sjæl efter
dig, Gud. (Salme 42:2)
Dine øjne skal betragte kongen i hans skønhed, du skal se et
vidtstrakt land. (Esajas 33:17)
.
Seksten
...min sjæl venter på Herren mere end vægterne på morgen, end vægterne
på morgen. (Salme 130:6)
Men de, der håber på Herren, får nye kræfter, de får vinger som ørne.
De løber uden at blive trætte, de vandrer uden at udmattes.
(Esajas 40:31)
.
Sytten
Jeg er ude af mig selv over fjendens råb, over de ugudeliges undertrykkelse.
De vælter ulykke ned over mig, rasende angriber de mig. (Salme 55:4)
Jesus sagde til hende: "Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på
mig, skal leve, om han end dør." (Johannes 11:25)
.
Atten
...kom, Herre Jesus! (Åbenbaringensbogen 22:20)
Han, der vidner om dette, siger: ”Ja, jeg kommer snart.”
(Åbenbaringensbogen 22:20

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.