Skabelsestro og Frelsesvished del III

Del III af III

Af Simon Griis

Da jeg som yngre begyndte at studere skabelsesberetningen, fandt jeg, at der er seriøse videnskabsmænd og Bibeltro teologer, der mener, at Bibelen taler om en jord, der er meget ældre end nogle påstår. Disse kaldes "gammeljordskreationister" og udgør et rigt varieret alternativ til teorien om den unge jord. Tanken om at Bibelen taler om en ældgammel jord, er ikke ny.

Den skotske geolog og kristne kreationist James Hutton fremkom allerede i 1785 med tanken om, at jorden var gammel. Sir Charles Lyell (1830) fortsatte denne tanke og skrev i "Priciples of geology" bl.a. følgende: "...men uanset hvilken retning vi stiler vore undersøgelser, om det er i tid eller rum, opdager vi alle steder de klare beviser på en skabende intelligens, og på Hans forsyn, visdom og kraft". Og dette er før darwinismens fremmarch og radioaktive dateringsmetoder.
Det var den belgiske præst og astrofysiker Georges-Henri Lemaitre, der i 1927 fik den idé at sammenstille Einsteins teorier og Hubbles observationer, hvorved Big Bang pludselig stod lysende klart. Men Lemaitre var ikke den første troende, der talte om Big Bang som værende Guds skaberværks begyndelse. Den store jødiske lærde Nachmanides beskrev for 800 år siden både tidens begyndelse, og grundidéerne inden for Big Bang teorien, og det gjorde han alene ud fra studier i Skriften og uden den moderne videnskabs observationer og teorier.


En anden respekteret jødisk lærd Maimonides (1135 til 1204) mente - også ud fra studie af Skriften - at rummet ikke eksisterede før skabelsen. En tanke, som først blev fuld forståelig med Einsteins teorier. Dette fik Arnold Penzias, der har modtaget en nobelpris for sit arbejde med Big bang teorien til at udbryde: "Det, vi ser, når vi med vore teleskoper kortlægger galaksernes baner, så Maimonides fra sin åndelige udsigt". George Smoot, der leverede det endelige bevis i 1992 for Big Bang teorien, giver ikke selv udtryk for at være en personlig kristen, men han konkluderer dog: "Der er ikke tvivl om, at der findes en parallel mellem Big Bang og den kristne fremstilling af skabelse ud af intet".

Alt dette - og meget meget mere - er yderst spændende, men for mig er og bliver det mest spændende dog Bibelens egne udsagn om en gammel jord og et gammelt univers. Gammeljordskreationismen er et seriøst alternativ til både liberalteologiens mytetale og ungjordskreationismens bastante doktriner, og kristne blade og aviser burde give spalteplads til de bibelske argumenter, der ligger til grund for dette syn. Så kan den danske kristenhed ved selvsyn tage stilling, og de unge blandt os, der både vil tænke og tro (den, der tror, må tænke) kan måske hjælpes ud af de kriser, kravet om blind tro på en ung jord stiller dem i...

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.